Batı Müziği Kompozisyon Eğitiminden 4 Kitap ve Değerlendirilmesi

Geleneksel olarak çok geniş bir bilgi içeriğine sahip olan Batı Müziği Kompozisyon eğitiminde teori, form bilgisi ve kontrpuan bu alanın en temel üç bileşeni olmuştur. Akademik bilgi içeriğinin yoğunluğundan dolayı öğrencilerin teori ve pratik arasındaki ilişkinin doğal halini tecrübe etmeleri gün geçtikçe zorlaşmaktadır. Yazımda paylaşacağım dört kitabın armonik, melodik ve formal içeriği anlamlı bir bütünsellikle algılatma ve organik bir teori-pratik ilişkisini kurgulatma etkisinin son derece yüksek olduğunu gözlemledim.

֍

Pedagojik, estetik, teorik ve felsefik yönleriyle armoni öğreniminde ve öğretiminde en etkili açıklamalara sahip olduğunu düşündüğüm kitap. En önemli noktası, armonik genişleme hattını tarihsel ve teorik olarak anlaşılabilir ve uygulanabilir şekilde ortaya koymasıdır. Özellikle egzersizleri pedagoji ve estetik ayrımını yaparak aktarması öğrencilerin egzersizlere korkusuzca yaklaşmasını sağlıyor. Tonal armonide diatonik akorlar arasındaki ilişkileri baz alarak diatonik olmayan akorların formlarını açıklayabilmesi diğer armoni kitaplarından en büyük farkı. Bu sayede duyum ve teori arasındaki ilişki daha bütünsel bir içeriğe sahip oluyor.

֍

Kompozisyon çalışmalarında modelleme yapmak isteyen herkese şiddetle önereceğim kitap. Caz kompozisyon ya da çağdaş müzik yazımında bile kitabın formal düzeneğe ait yapıları rahatlıkla kullanılabiliyor. Caz standartlarından Lady Bird ile Beethoven in F minor Sonatı’ndaki başlangıç cümlelerinin formal olarak aynı nitelikte olduklarını bu kitabın araçları sayesinde keşfetmiştim. Formal birim, formal fonsikyon ve formal yapı ayrımları ile okuyucuya eserleri takip edebilme konusunda çok muntazam bir düzenek sunuyor. Bu ayrımlar klasik müzikten soyutlanınca caz ve çağdaş müzik için de güçlü bir kullanım esnekliği taşıyor.

֍

Kontrpuan öğretimi modern müzik eğitim kurumlarının pedagojik olarak en büyük boşluğu taşıdığı alan. Birçok kitap ve tez bu boşluğu kapatmaya çalışsa da henüz armoni eğitiminde olduğu kadar rahat bir yapıya sahip değil. Bu kitap da aynı problemleri taşısa da inceledigim kadarıyla teori ve pratik arasindaki bağı en güçlü ortaya koyan çalışma. Schenker analizleri dışındaki yönlendirmeler gayet açık ve pratik. Aslında bu konuda David Fuentes’in çalışmaları öğrencinin hızlı ve anlamlı bir şekilde kontrpuan kullanımı ve geleneksel literatüre çözümleyici bakışı konusunda son derece güçlü. Yayınlanmış bir kitaptan çok ders notları şeklindeki paylaşımlarından dolayı etkisi sınırlı çevrede biliniyor. Bu kitap ve David Fuentes’in yaklaşımlarında kontrpuan ile tarihsel ilişki daha doğal bir hal alırken kontrpuan tekniği bugüne ait üretimlerde kullanılabilinir nitelik taşıyor.

֍

Çağdaş müzik eğitimindeki en önemli kaynak. Matematik dünyasındaki küme teorisini çağdaş müzik eserlerindeki aralık kombinasyonlarına kurgulayabilmesi kitabın en güçlü yanı. Çağdaş müziğin formal yanıyla ilgilenmemesi ise kitabın en zayıf halkası. Formal açıklamaların yokluğu belli bir süre sonra bütün eserleri aynı düzleme indirgeme riski taşıyor olsa da teknik içerik bakımından eser analizinde tarifi (descriptive) analiz denilen yaklaşım tutarlı bir dille aktarılmış. Ritmik, melodik, armonik analizler yanında dinamik ve tını kullanımında alternatif yaratmış eserlerin analizlerinde net bir matematiksel ifade taşıyor. Çağdaş müziğin dayandığı felsefik ya da estetik hiçbir açıklamaya yer verilmemiş. Bu bağlamda kitap eserlere ait ses kümelerine ait matematiksel ilişkilerin tarifi olarak görülebilinir.

֍

Müzik Eğitimi ve Kaynak Kitaplar Serisi

Güç Başar Gülle

Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’ndeki lisans eğitiminin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Konservatuarı’nda başladığı yüksek lisans programından 2004 senesinde mezun oldu. 2007 - 2009 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi (MIAM) Çağdaş Klasik Batı Müziği Kompozisyon alanında yüksek lisans çalışmalarını tamamladı. BMüzik dünyasında ayrıcalıklı yere sahip Berklee Müzik okulunu iki senede tamamlayan, BBC Senfoni ve ünlü plak şirketi ECM tarafından yürütülen projelere ve Toronto Üniversitesi, Berklee Valencia gibi önemli okullara davet edilen sanatçı Amerika, Kanada, Almanya, İngiltere ve Fransa’daki birçok önemli müzik festivallerinde yer aldı

Güç Başar Gülle 'in 8 yazısı var ve artmaya devam ediyor.. Güç Başar Gülle ait tüm yazıları gör

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir