Lakecia Benjamin: Phoenix (Whirlwind Recordings 2023)

ENGLISH IS HERE.

Besteci, saksofoncu Lakecia Benjamin, 33. Akbank Caz Festivali kapsamında 2 Ekim Pazartesi akşamı tarihi Ses Tiyatrosu sahnesine konuk oluyor. Bu vesileyle son albümü Phoenix üzerine derinlemesine bir inceleme yazısı hazırladım.

*

Lakecia Benjamin, 2010 yılının başından beri New York caz sahnesinde isminden sıklıkla söz ettiren saksofoncu ve grup liderlerinden biri. Benjamin’in 2012’de çıkan teklisi ‘This Christmas‘ ve ardından ‘ReTox‘ albümlerinde benzerlerine rastladığım müziklerden biri diye değerlendirmiştim. O zamanlar bahsi geçen kayıtlar pek akılda kalıcı değildi. 2020 tarihli Pursuance: The Coltranes albümü ise yeni bir caz starının doğuşunun müjdeleyicisi gibiydi. Gary Bartz, Regina Carter, Marcus Strickland, Keyon Harold, Ron Carter, Reggie Workman ve Greg Osby gibi dev isimlerin de yer aldığı albüm oldukça dikkat çekiciydi. 

2021 Eylül ayının ortalarında Benjamin, Cleveland‘daki bir gösteriden eve dönerken arabası otoyoldan kaymış, ağaçlık bir alanda yalpalayarak bir drenaj kanalına yuvarlanmış. Benjamin, kazada yoğun hasar almıştı. Üç kırık kaburga, kırık bir kürek kemiği, delik bir kulak zarı, beyin sarsıntısı, nörolojik hasar ve -bir saksofoncunun kariyeri açısından en kötüsü- kırık bir çene.  

Yaşamını ve enstrüman çalmasını ciddi şekilde etkileyecek bu kazanın ardından hızlı bir toparlanma yaşadı. Whirlwind Recordings etiketiyle 27 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan Phoenix, Benjamin’in, hayatında yer eden figürlerden merkez alarak tasarladığı muazzam bir geri dönüş albümü oldu.

Albümde Benjamin ile birlikte Victor Gould, E.J. Strikland, Ivan Taylor, Josh Evans, Wallace Rooney Jr., Anastassiya Petrova, Julius Rodriguez, Nêgah Santos, Jahmal Nichols, Josée Klein, Laura Epling, Nicole Neely, Cremaine Booker yer alıyor. Prodüktörlüğünü ise kendisi ve yaşayan en önemli kadın caz davulcularından Terry Lyne Carrington üstleniyor.

Bir albümün içerisindeki müzikal bilgi ya da mesaj size ulaşmadan daha önce aşina olma hissi size ilk ulaşır. Phoenix’de déjà vu hissi yaşatacak pek çok eşsiz ân var. Melodi veya akış size yakın geliyor olabilir ama aslında Benjamin zihinlerimizin gerisine dalarak bizi etkileyecek sesleri bulup çıkartıyor. 

Albüm hem melodik yapısı hem de iddialı söylemleri ile yeri göğü sallayacak kudrette. Phoenix’de Benjamin, günümüz caz sahnesinin sözünü tavizsiz ve öncü söyleyen siyahi bir kadın müzisyeni olma misyonuna iyiden iyiye ısınıyor. Ve bu gövde gösterisine kendisine ilham olan idollerini de dahil ediyor. Wayne Shorter, Angela Davis, Sonia Sanchez, Georgia Anne Muldrow, Dianne Reeves, Patrice Rushen gibi müzisyenlerin ve yazarların iş birlikleriyle bir nesiller arası aktarım köprüsü inşa ediliyor. 

Albümün giriş parçası Amerikkan Skin’de parça formu, Birleşik Devletler’de siyahilere karşı sürdürülen ırkçı polis şiddetine karşı duruşun hissedildiği bir yapıda. Polis araçlarının sirenleri ve silah sesleri albümün açılışından itibaren dikkatinizi çekmek istediği insan haklarına saygı ve bireysel silahlanmanın azaltılması gibi toplumsal mesajlara gönderme yapıyor. Parçada feminizm, Afro-Amerika çalışmaları, eleştirel tarih, Marksizm, popüler müzik ve ceza sistemlerinin felsefesi ve tarihi üzerine çalışan aynı zamanda kadın ve insan hakları savunucusu da olan Angela Davis’in sözlerine kendi sesinden yer verilmiş. 

Benjamin, cesur, geleneklere saygılı ve yaşam dolu müziği ile her geçen gün daha geniş kitlelere ulaşıyor. Bu yıl kazandığı German Jazz Awards ve dünya genelinde yayımlanan değerlendirme yazıları ise bu başarısının kanıtı.

Tutarlı duruşu, kostümleri ve müzikal imajı ile Afrika’dan kök salan cazın doğuşundan 100 yıl sonra, köklerinden yeniden doğuşuna katkı sağlayacak bir süper kahramana dönüşüyor. Fikirlerle dolu genç zihni ve güçlü nefesi, siyah Amerikan müziğinde devrim yaratan sembol isimlerin ruhlarından bariz izler taşıyor. Bütün bunların yanında bu albüm Benjamin’in kadınların müzikal ve düşünsel bağlamda yaşama katkılarını vurgulama fikrinin işlendiği bir kayıt olmuş.

Phoenix’de yer alan Jubilation ve Peace is a Haiku Song parçaları dışında besteler Benjamin’e ait. Parça isimleri arasında yer alan Trane, Supernova, Rebirth, Basquiat gibi isimler parçaların ilham kaynaklarına doğrudan göndermeler yapıyor. Ve bu göndermeler sözlü-şiirsel performans bölümler ile daha da görünür kılınıyor.

Caz kültürünü takip eden her müziksever kalbinde bir ikon barındırır. Funk ve R&B’den başladığı müzik yolculuğunda katettiği yola bakarsak cazın geleceğinde bu isimlerin yanına Benjamin’in de yerleşeceği oldukça muhtemel. 

*

Lakecia Benjamin: Phoenix (Whirlwind Recordings 2023)

Lakecia Benjamin PHOTO: ELIZABETH LEITZELL

Lakecia Benjamin is a saxophonist and bandleader who has made a name for herself in the New York jazz scene since the beginning of 2010. I considered Benjamin’s 2012 single ‘This Christmas‘ and then ‘ReTox‘ not so memorable when I came across similar music at that times. Pursuance: The Coltranes that was released 2020 seemed to herald the birth of a new jazz star. The album, which also included giant names such as Gary Bartz, Regina Carter, Marcus Strickland, Keyon Harold, Ron Carter, Reggie Workman and Greg Osby, was quite remarkable.

In mid-September 2021, Benjamin was driving home from a show in Cleveland then her car skidded off the highway, wobbled in a wooded area and rolled into a drainage channel. Benjamin was heavily damaged in that accident. Three broken ribs, a broken scapula, a perforated eardrum, concussion, neurological damage, and – the worst for an altoist career – a broken jaw.

She recovered quickly after a series of injuries that would seriously affect her life and playing her instrument. Phoenix released via Whirlwind Recordings on January 27, 2023, made a comeback with an enormous album, deeply personal outing concept designed by Benjamin based on the figures in her life.

Lakecia Benjamin PHOTO: ELIZABETH LEITZELL

Along with Benjamin on this album, Victor Gould, E.J. Strikland, Ivan Taylor, Josh Evans, Wallace Rooney Jr., Anastassiya Petrova, Julius Rodriguez, Nêgah Santos, Jahmal Nichols, Josée Klein, Laura Epling, Nicole Neely, Cremaine Booker. Benjamin is the co-producer along with Terry Lyne Carrington, one of the most important female jazz drummers today.

The feeling of familiarity reaches you first before the musical information or message in an album reaches you. There are many unique moments in Phoenix that will give you that feeling of Déjà vu. The melody or flow may sound close to you or familiar, but in fact, Benjamin dives into the back of our minds, finding sounds that will impress us.

The album is kind of ground breaker with its melodic structure and assertive rhetoric. In Phoenix, Benjamin warms up to her mission of becoming a black female musician, one of the uncompromising and pioneering voices of today’s jazz scene. And she includes the idols who inspired her in this show of strength. A bridge of generational transmission is being built with the collaboration of musicians and writers such as Wayne Shorter, Angela Davis, Sonia Sanchez, Georgia Anne Muldrow, Dianne Reeves, Patrice Rushen, Sonia Sanchez.

The concept of the album’s entry track, Americkan Skin, is in a structure where the stance against the racist police violence against black people in the United States is felt. The sirens of police vehicles and the sound of gunfire refer to the social messages that the album wants to draw your attention to, such as respect for human rights and reduction of individual armament. Angela Davis, who works on feminism, Afro-American studies, critical history, Marxism, the philosophy and history of popular music and penal systems, is also a women’s and human rights advocate, contributing with her own voice.

Benjamin is reaching wider audiences with her courageous, tradition-honering and lively music. The German Jazz Awards she won this year and reviews published around the world for her new recording are proof of this success.

With her consistent stance, costumes and musical image, 100 years after the birth of jazz, rooted in Africa, she turns into a superhero that will contribute to jazz rebirth from its roots. In her youthful mind full of ideas and her strong breath, she bears obvious traces of the spirits of the symbol names who revolutionized Black American music. In addition to all these, this album is a recording of Benjamin’s idea of emphasizing the contribution of women to life in a musical and intellectual context.

Except for Jubilation and Peace is a Haiku Song in Phoenix, all tracks by Benjamin. Names such as Trane, Supernova, Rebirth, Basquiat, which are among the names of the pieces, make direct references to the inspirations of the pieces. And these references are made more visible with not only by music but also by the spoken words sections.

Every music lover who follows jazz culture has an icon in his/her heart. If we look at the path she has taken in his musical journey, which she started from funk and R&B, it is quite possible that Benjamin will take place alongside these names in the future of jazz.

You can buy the album HERE.

Burak Sülünbaz

Co-Founder, Jazz Writer // Kurucu Ortak, Caz Yazarı

Burak Sülünbaz 'in 145 yazısı var ve artmaya devam ediyor.. Burak Sülünbaz ait tüm yazıları gör

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir