İstanbul West Side Collective, Salon IKSV sahnesinde!

Please Scroll Down for ENGLISH

İstanbul West Side Collective ekibi ile, hikayesini kaleme aldığım 29. İstanbul Caz Festivali Genç Caz + 22 albümünün kayıtları sırasında tanışmıştım. Samimiyetle caza bağlı, öğrenmeye açık ve üretken müzisyenlerden oluşan genç  grubun “-3” isimli parçası için bu sözleri yazmıştım;

“İstanbul West Side Collective (İWSC), şehrin Avrupa yakasında, üniversite arkadaşlarının çabalarıyla doğan ve yeni müzisyenlerin katılmasıyla genişleyen bir müzik kolektifi. Esin kaynakları afro-beat ile yeni dalga İngiliz akımı arasında hareketlilik gösteriyor. Eklektik caz diye nitelenebilecek müzikler üreten grubun Genç Caz+ 22 albümünde yer alan parçasının ismi, bir Ali Ramiz Barut bestesi olan “-3”. İWSC, yolculuklarına başladıkları, -3. kattaki müzik stüdyolarına övgü niteliğindeki bu parçayı albüm için notaya döktü. “-3”, giriş melodisinde de kendini gösteren Mozambik orijinli bir afro-beat melodiyle alto saksofonun birbiriyle kaynaştığı, “swing” ettiği keyifli bir parça.”

Kim?

Bebop ve modern cazın yanısıra, bizim memleketten sesler ile funk, soul, afrobeat ve ötesine uzanan, tür sınırlarının bulanıklaştığı eklektik bir müzikal yelpazeyi kendi sesleriyle harmanlayan grup, yaratım özgürlüğü ve kolektif müzikal emeğe olan inancı ile birçok yeni genç müzisyeni içine çekerek büyüdü.

Üretim mottosu kabul ettikleri ve müziklerinin kalbine yerleştirdikleri “kolektif müzikal emek” bilinci, yaptıkları müziğin karakterini oluştururken aynı zamanda grubun sürdürülebilirliğine ve demokratik yapısına da vurgu yapıyor. 

Ne Yaptı?

İstanbul West Side Collective’in ilk albümleri Collection I, geçtiğimiz yıl dijital platformlarda yerini aldı. 2023’te Antalya Akra Caz Festivali ve 2024’te Rusya’daki Dünya Gençlik Festivali gibi uluslararası sahnelerde yer alan Istanbul West Side Collective, 18 Nisan akşamı Salon IKSV sahnesine konuk oluyor. 

Neden izlemeliyim?

Türkiye’den uluslararası caz denizlerine açılacak değerlerimizden biri olacaklarına kesin gözüyle baktığım kolektifi, kariyerlerinin, amatörlük heyecanını profesyonelliğe taşıdıkları en üretken aşamasında izlemek için biletlerinizi BURADAN alabilirsiniz. 

Burak Sülünbaz’dan 6. Akra Caz Festivali izlenimleri BURADA.

Istanbul West Side Collective on Salon IKSV stage!

During the recording of the 29th Istanbul Jazz Festival‘s Genç Caz + 22 album, I met members of Istanbul West Side Collective. I authored the story for this album and penned the words for the track “-3,” performed by this young collective, earnestly dedicated jazz musicians who are eager to learn and prolific in their craft.

“The Istanbul West Side Collective (IWSC) is a music collective located on the European side of the city. It was formed by university friends and grew with the addition of new ones. Drawing inspiration from afro-beat to the British new wave, the band’s music is a fusion best described as eclectic jazz. The highlight of their album Genç Caz+ 22 is the track “-3,” composed by Ali Ramiz Barut. This piece is a homage to their music studio situated on the -3rd floor, marking the beginning of their musical odyssey. “-3” seamlessly blends an afro-beat melody from Mozambique, evident in the opening notes, with the rhythms of an alto saxophone, creating a harmonious “swing.”

Who?

Fusing bebop and contemporary jazz with hometown influences and funk, soul, and afrobeat, the band transcends genre limits with its diverse musical range. It has expanded by drawing in numerous young musicians who share a commitment to creative freedom and collaborative effort.

The ethos of “collective musical labor,” adopted as their production motto and central to their music, shapes the band’s character while highlighting the sustainability and democratic framework within the group.

What Did They Do?

The debut album of Istanbul West Side Collective, “Collection I,” was launched on digital platforms the previous year. Having graced international stages like the Antalya Akra Jazz Festival in 2023 and the World Youth Festival in Russia in 2024, the collective is set to perform at Salon IKSV on April 18th.

Why should I see them on stage?

Tickets are available for purchase HERE to witness the collective, which promises to be an asset in transitioning from Turkey to the international jazz scene. They are at a pivotal stage in their career, where the enthusiasm of amateurism evolves into professionalism.

Burak Sulunbaz’s impressions of the 6th Akra Jazz Festival HERE.

Burak Sülünbaz

Co-Founder, Jazz Writer // Kurucu Ortak, Caz Yazarı

Burak Sülünbaz 'in 171 yazısı var ve artmaya devam ediyor.. Burak Sülünbaz ait tüm yazıları gör

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir